Nhằm gia tăng chất lượng giảng dạy kỹ năng hồi sức cấp cứu cơ bản (HSCCCB) và nâng cao năng lực kỹ năng lâm sàng cho sinh viên, Trung tâm ATCS thông báo đến các tổ sinh viên Y2 (Y2022) thời gian sinh viên tự thực hành kỹ năng HSCCCB như sau:

- Sinh viên đi đúng thời gian, khung giờ đã được thông báo theo danh sách, có mặt trước 15 phút để nhận dụng cụ và điểm danh đầu giờ. Không giải quyết trường hợp đi trễ, vắng vì đây là quyền lợi của sinh viên.

- Cuối giờ sinh viên kiểm tra, trả dụng cụ theo đúng quy định.

ATCS.