Nhằm nâng cao về tính giá trị và độ tin cậy của bộ công cụ lượng giá OSCE, Trung tâm huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) cùng với bộ phận Khảo thí khoa Y tổ chức tập huấn cho giảng viên các bộ môn tham gia lượng giá kỹ năng thực hành cuối kỳ dành cho sinh viên y khoa năm 2. Giảng viên bộ môn sẽ tham gia 2 buổi tập huấn tại ATCS, trong các buổi tập huấn giảng viên thực hành chấm thi bằng cách sử dụng bảng kiểm và bảng hướng dẫn qua quan sát các video thi kỹ năng của năm trước. Sau khi thực hành, kết quả chấm điểm sẽ được đánh giá và so sánh, các giảng viên thảo luận và thống nhất nội dung bảng hướng dẫn, cách chấm điểm bảng kiểm.

ThS. Đoàn Thị Thu Hoa – hướng dẫn thảo luận nội dung bảng kiểm kỹ năng, bảng hướng dẫn chấm

Giảng viên Bộ môn Ngoại thực hành chấm điểm kỹ năng khám bụng