Ngày 10/4/2021, trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo phát triển giảng viên cho Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) đã tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến tổ chức lượng giá trạm OSCE, nguyên tắc và các bước xây dựng trạm OSCE, nội dung các tài liệu liên quan trạm OSCE và đặc biệt là tổ chức huấn luyện giảng viên tham gia chấm thi.

Tại buổi tập huấn, các giảng viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng có những trải nghiệm thực tế như sử dụng hệ thống camera, phòng OSCE để thực hành kỹ năng mà mình đã học, bên cạnh đó các thầy cô cũng có dịp tham quan, tìm hiểu cơ sở vật chất, trang thiết bị mô hình tại ATCS.

 

Thầy cô thảo luận các bước xây dựng trạm OSCE

 

Các thầy cô làm việc nhóm và thực hành chấm điểm kỹ năng Hỏi bệnh sử

 

Các thầy cô tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị mô hình tại ATCS