Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS), Trung tâm sẽ tổ chức các trạm OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

Thời gian: từ ngày 17/5/2022 – 20/5/2022

            - Buổi sáng: 7g00 – 11g00

            - Buổi chiều: 13g00 – 17g00

Địa điểm: ATCS - lầu 11

Chi tiết thông báo và hướng dẫn thi (xem tại đây) 

Danh sách cấm thi (xem tại đây) 

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin hướng dẫn và thời gian tập trung trong thông báo để tránh sai sót.

ATCS.