Nhằm gia tăng chất lượng giảng dạy kỹ năng hồi sức cấp cứu cơ bản (HSCCCB) và nâng cao năng lực kỹ năng lâm sàng cho sinh viên, Trung tâm ATCS triển khai kế hoạch:

  1. Cho phép sinh viên đăng kí tự thực hành với trang thiết bị, mô hình HSCC tại ATCS.
  2. Thực hiện nghiên cứu đánh giá lại hiệu quả của hoạt động tự thực hành vào cuối buổi học với mục tiêu:
  • Đánh giá sự cải thiện về mặt kiến thức của sinh viên Y2 về qui trình thực hiện HSCCCB
  • Đánh giá năng lực kĩ năng hồi sức cấp cứu của sinh viên sau huấn luyện.

Trung tâm ATCS thông báo và mong muốn nhận được sự đồng thuận tham gia của sinh viên vào hoạt động này nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng huấn luyện kĩ năng.

Hình thức: Sinh viên quét mã QR và chọn thông tin đăng ký (click vào đây)

- Thời gian đăng ký: đến hết ngày 26/11/2023. Lưu ý: Sau thời gian này ATCS sẽ không nhận đăng ký bổ sung.

- Thời gian dự kiến: từ 27/11 đến 03/12/2023, tùy thuộc vào lịch hoạt động của trung tâm và số lượng đăng ký.

- Trong quá trình đăng ký sinh viên có thắc mắc thì liên hệ Trung tâm ATCS để được hướng dẫn, SĐT: 028.39508949.

                                                                                   TRƯỞNG TRUNG TÂM

                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                             Nguyễn Thị Mỹ Hạnh