Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Đại Học Y Dược TP. HCM và Ban Chủ Nhiệm Khoa Y trong công tác phòng chống dich bệnh COVID-19, Trung Tâm ATCS thông báo sinh viên Y đa khoa năm thứ 5 (Y2015) từ tổ 7 – tổ 24 về việc tạm hoãn kỳ thi kỹ năng Tai Mũi Họng Y5 cho đến khi có thông báo mới.

         Trong thời gian trên, sinh viên cần chú ý theo dõi thông báo chính thức trên website của Trung tâm để cập nhật lịch thi mới kịp thời./

         Thông báo hoãn ngày thi (xem tại đây)

 

ATCS.