Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất chương trình huấn luyện kỹ năng tại Trung tâm ATCS, Trung tâm thông báo đến sinh viên lịch thi lại lần 2 như sau:

  •       Thời gian tập trung: bắt đầu 15g15, ngày 12/07/2019
  •  
  •       Địa điểm: Phòng Hội thảo (ATCS – lầu 11)
  •  

GHI CHÚ:

- Sinh viên có tên trong danh sách thi lại nếu không dự thi xem như vắng mặt không phép.

- Sinh viên đăng ký thi lại tại Tổ Quản lý Đào Tạo khoa Y đến hết ngày 09/07/2019.

                                                                                                                                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2019

                                                                                                                                                            Trưởng Trung tâm

                                                                                                                                                                      (đã ký)

                                                                                                                                                        ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh