Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất chương trình huấn luyện kỹ năng tại Trung tâm ATCS, Trung tâm thông báo đến sinh viên lịch thi lại lần 2 và trả nợ như sau:


           Đối tượng: Y2-Y5

           Địa điểm tập trung: Phòng Hội thảo (ATCS – lầu 11)

           Ngày thi: 10/7/2019

           Thông báo chi tiết (Xem tại đây)

 

Lưu ý:
- Sinh viên nếu rớt lần 1 và đã thi lại lần 2 vào các đợt thi trong năm thì không được dự thi
đợt này.
- Sinh viên có tên trong danh sách thi lại nếu không đến dự xem như vắng mặt không phép.