Trung tâm ATCS trân trọng mời các bạn sinh viên y đa khoa năm 3 tham gia nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả buổi giảng dạy mô phỏng kỹ năng nghe tim phổi thông qua phân tích kết quả pretest và posttest của sinh viên y đa khoa năm thứ 3 tại ATCS”. Sau khi tham gia nghiên cứu này, Trung tâm sẽ gửi tặng các Bạn món quà nhỏ.

Để chuẩn bị cho buổi thực hành nghe tim, nghe phổi qua Littmann và mô hình SAM, đồng thời tham gia nghiên cứu, Trung tâm ATCS thông báo đến sinh viên Y3 (Y2021) có lịch học nghe tim, nghe phổi theo lịch đã thông báo trước đây như sau:

- Thời gian có mặt: lúc 13 giờ 15 phút từ ngày 03/11/2023 – 17/05/2024

- Địa điểm: P. Huấn luyện nâng cao 2 (ATCS – lầu 11)

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                        ​​​​​​​                                                    TRƯỞNG TRUNG TÂM

                                                    ​​​​​​​                                                    ​​​​​​​                                                                    ​​​​​​​(Đã ký)

                                                    ​​​​​​​                                                    ​​​​​​​                                                    ​​​​​​​ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh