Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất chương trình huấn luyện kỹ năng tại Trung tâm ATCS, Trung tâm ATCS phối hợp với Bộ môn sẽ tổ chức thi lại lần 2 Module kỹ năng cơ bản Y2 cho sinh viên kết quả không đạt lần 1 và thông báo thời gian tập trung như sau:

          Thời gian tập trung: 13g00, ngày 27/07/2020

          Địa điểm: Phòng Hội thảo Trung tâm ATCS - lầu 11

          Chi tiết thông báo: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kĩ thông báo thi để tránh sai sót

 

ATCS.