Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất chương trình huấn luyện kỹ năng tại Trung tâm ATCS, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức thi lại lần 2 các Module kỹ năng cho sinh viên kết quả không đạt lần 1 và thông báo thời gian tập trung như sau:

Thời gian tập trung: 13g15, từ ngày 09/07/2020 

Địa điểm tập trung:  Phòng Hội thảo, trung tâm ATCS (lầu 11)

        Chi tiết thông báo: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kĩ lịch thi và Hướng dẫn thi để tránh sai sót

ATCS.