Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc module kỹ năng cơ bản Y2, Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm thi OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên đối tượng Y2018 lịch thi như sau:

Thời gian thi:

  •           Buổi sáng: 7g00 – 11g 00 ngày 25/11/2019
  •           Buổi chiều: 13g00 – 17g00 từ ngày 26/11/2019 đến ngày 29/11/2019
  •  

Địa điểm: Tập trung tại Trung tâm ATCS - lầu 11

Chi tiết lịch thi: xem tại đây

Hướng dẫn thi: Xem tại đây

Danh sách cấm thi sinh viên: Xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kĩ lịch thi và Hướng dẫn thi để tránh sai sót

 

ATCS.