Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm thi OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên lịch thi như sau:

          Đối tượng: Tổ 1 - 48 Y Đa Khoa Y2017

          Môn thi: THỰC HÀNH LÂM SÀNG Y2

          Địa điểm tập trung:  phòng Hội Thảo - ATCS lầu 11

          Thời gian thi các tổ sinh viên (Xem file đính kèm)

          Hướng dẫn trạm thi OSCE (Xem file đính kèm)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về lịch thi và hướng dẫn trạm thi để tránh sai sót.

ATCS.