Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn Ngoại phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm thi OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên lịch thi như sau:

Đối tượng: Y2016 (Tổ 1 - 24)

Thời gian thi: bắt đầu 7g15 – 11g20 từ ngày 27 - 29/05/2019

Địa điểm: ATCS lầu 11

-    Thi lý thuyết: Tập trung phòng Huấn luyện 6

-    Thi kỹ năng: Tập trung phòng Hội thảo (sau khi đã thi lý thuyết thực hành)

Thời gian tập trung các tổ sinh viên (xem tại đây)

Hướng dẫn thi cho sinh viên (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về lịch thi và hướng dẫn thi để tránh sai sót.

ATCS.