Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn Chấn thương chỉnh hình phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng  (ATCS) sẽ tổ chức các trạm thi OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên như sau:

   Đối tượng: Tổ 1 - 48 (Y2017)

   Thời gian tập trung: 06g45

   Thời gian thi: 7g15 – 11g15, ngày 06/07 – 09/07/2020

   Địa điểm tập trung: Phòng huấn luyện 5 (ATCS - lầu 11)

Chú ý:

ATCS.