Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn Chấn thương chỉnh hình phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng  (ATCS) sẽ tổ chức các trạm thi OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên như sau:

Thời gian tâp trung: 12g30 ngày 16/10/2019

Địa điểm: Tập trung phòng Mô phỏng lâm sàng 1 (ATCS - lầu 11)

Chi tiết lịch thi: xem tại đây

Hướng dẫn thi: Xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kĩ lịch thi và Hướng dẫn thi để tránh sai sót

 

ATCS.