Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn Chấn thương chỉnh hình phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng  (ATCS) sẽ tổ chức các trạm thi OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên như sau:

   Đối tượng: Tổ 1 - 5 (Y2016)

   Thời gian tập trung: 7g00, ngày 09/01/2020

   Địa điểm tập trung: Phòng huấn luyện 6 (ATCS - lầu 11)

Chú ý:

  • Đề nghị sinh viên đọc kỹ THỜI GIAN VÀ QUI ĐỊNH TẬP TRUNG (tại đây) và HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH THI (tại đây) để tránh sai sót.
  •  
  • Sinh viên phải có mặt đúng giờ tập trung (như thông báo). Sinh viên đến trễ sau thời gian tập trung sẽ không được dự thi đợt này.
  •  
  • Sinh viên CHỈ đem theo áo blouse, bảng tên, bút bi xanh, bút chì, cục tẩy vào khu vực thi (ATCS – lầu 11).
  •  
  • Sinh viên cần đem bút chì và cục tẩy để thực hiện phần thi lý thuyết.

 

ATCS.