Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn Nội phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm thi OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên lịch thi như sau:

Thời gian thi: 7g15 - 11g30, từ ngày 24 - 26/12/2019 

Địa điểm tập trung:  Trung tâm ATCS (lầu 11)

  • Thi lý thuyết: Tập trung phòng Huấn luyện 6
  • Thi kỹ năng: Tập trung phòng Hội thảo (sau khi đã thi biện luận)
  •  

         Chi tiết lịch thi: xem tại đây

         Hướng dẫn thi: Xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kĩ lịch thi và Hướng dẫn thi để tránh sai sót

ATCS.