Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc Module Sản đợt 5, Bộ môn Sản phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm thi OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên lịch thi như sau:

            Giờ tập trung: bắt đầu từ 06g45, ngày 22/07/2020

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết Lịch thi và Hướng dẫn chạy trạm OSCE (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo về lịch thi và hướng dẫn chạy trạm OSCE để tránh sai sót.

ATCS.