Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn Sản phối hợp với Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm thi OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên lịch thi như sau::

Thời gian tâp trung: 06g45 ngày 13/7/2020

Địa điểm: Tập trung phòng Hội thảo, phòng Huấn luyện 4,5 (ATCS - lầu 11)

         Chi tiết lịch thi và hướng dẫn thi: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kĩ lịch thi và Hướng dẫn thi để tránh sai sót

 

ATCS.