Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn Nội phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm thi OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên lịch thi như sau:

Thời gian thi: 7g40 ngày 18/10/2019 (sau khi đã thi 2 trạm đầu tiên tại GĐ 9B, 9C)

Địa điểm tập trung:  Phòng Huấn Luyện 5,6 – Trung tâm ATCS (lầu 11)

Chi tiết lịch thi và hướng dẫn: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kĩ lịch thi và Hướng dẫn thi để tránh sai sót

 

ATCS.