Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành Kỹ năng Y khoa cơ bản Y2 tại Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS), Trung tâm sẽ tổ chức các trạm OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

Thời gian: từ ngày 07/12/2023 đến ngày 15/12/2023

Khu vực thi: ATCS - lầu 11

Chi tiết thông báo và hướng dẫn thi: xem tại đây

Danh sách sinh viên vắng học: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin hướng dẫn và thời gian tập trung trong thông báo để tránh sai sót.

ATCS.