Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) tổ chức các trạm OSCE; thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

Thời gian thi: từ ngày 14/5 – 17/5/2024

Buổi sáng từ 7g30 

Buổi chiều từ 13g15 

Khu vực tập trung: ATCS - lầu 11

Thời gian tập trung và Hướng dẫn chạy trạm OSCE: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kĩ lịch thi và Hướng dẫn thi để tránh sai sót

ATCS.