Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành kỹ năng Phẫu thuật thực hành tại ATCS, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức lượng giá kỹ năng; thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

  • Thời gian thi: bắt đầu lúc 13g30 ngày 03/11/2023

     Khu vực tập trung: ATCS - lầu 11

    Chi tiết thời gian tập trung và hướng dẫn thi: xem tại đây

​​​​​​​Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo và thời gian qui định tập trung để tránh sai sót.

ATCS.