Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Đại Học Y Dược TP.HCM và Ban Chủ nhiệm Khoa Y trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đợt 2 (tháng 7-9/2020); nhằm tạo điều kiện cho 1 số sinh viên Y2 (Y2018) chưa thể tham dự kỳ thi Thực Hành Lâm Sàng (POM) Y2 lần 2 trong thời gian trên, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS tổ chức thi lại lần 2 Thực Hành Lâm Sàng (POM) Y2 cho những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm. 

Chi tiết Lịch huấn luyện (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên xem kĩ về thời gian tập trung và lịch thi để tránh sai sót.

ATCS