Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành kỹ năng thuộc Module Thần kinh tại Trung tâm ATCS, Bộ môn Thần kinh phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức lượng giá kỹ năng thuộc các module và thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:  

➢ Thời gian thi: từ ngày 14/07 16/07/202

      - Buổi sáng: 7g30 10g30 - Buổi chiều: 13g30 – 16g30

➢ Địa điểm tập trung: phòng Hội Thảo - ATCS lầu 11

➢ Thời gian tập trung và hướng dẫn thi (xem tại đây)

➢ Hướng dẫn ôn thi (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ Thông báo thi và Hướng dẫn ôn tập để tránh sai sót.

ATCS.