Thực hiện các hoạt động của chương trình Hợp tác Giáo dục (Collaborative Educational Program - CEP) ký kết vào tháng 1 năm 2017 giữa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas Tech tại El Paso (TTUHSC EP), chương trình phát triển giảng viên đã hoàn thành 3 khóa đào tạo với gần 80 giảng viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và 38 giảng viên đang tham gia khóa 4 năm 2021. Với sự tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật của GS. Hồ Hội và GS. Hồ Kim Tuyến, Trung tâm ATCS cũng đã đạt được giấy chứng nhận tạm thời của Hiệp hội mô phỏng y khoa quốc tế (SSH) và sẽ thực hiện kiểm định chính thức vào cuối năm 2021.

Để tiến hành các hoạt động đào tạo phát triển giảng viên và huấn luyện mô phỏng lâm sàng đạt hiệu quả hơn, ngày 30 tháng 12 năm 2020 Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas Tech El Paso đã đồng ý ký kết Phụ lục của Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hỗ trợ cho Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh mượn các trang thiết bị mô hình mô phỏng. Hiện tại nhà trường đã và đang tiến hành các thủ tục xin nhập các trang thiết bị trên.

Hình chụp kỷ niệm của buổi họp giữa Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa Y của Trường Đại học Y Dược Tp. HCM và Đại học Texas Tech El Pas

Hình chụp kỷ niệm của buổi họp giữa Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa Y của Trường Đại học Y Dược Tp. HCM và Đại học Texas Tech El Paso

GS. Richard A. Lange và phu nhân; GS De La Rosa và phu nhân. GS. Hồ Hội, GS. Hồ Kim Tuyến thăm Trung tâm ATCS trong Lễ tốt nghiệp khóa CEP 3