TIN
MỚI

Xem tất cả...

SỰ
KIỆN

Xem tất cả...

Họp Ban Điều hành ATCS thường kỳ, Quý 2, năm học 2018 - 2019

Báo cáo kết quả khảo sát Đánh giá nhu cầu đào tạo của sinh viên Y2 và Y3

Skillslab Điều dưỡng tổ chức lượng giá cuối đợt cho sinh viên Điều dưỡng thông qua Camera tại ATCS

ATCS đã tổ chức cho các giảng viên điều dưỡng làm quen và chấm điểm qua hệ thống camera ghi hình trực tiếp tại trung tâm từ...

Chương trình tập huấn về Mô phỏng lâm sàng cho 4 trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Y Dược Huế, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng

HOẠT ĐỘNG
HỢP TÁC

Xem tất cả...