TTUHSC El Paso hỗ trợ các trang thiết bị mô phỏng theo MOU với Đại học Y Dược TP. HCM

Hỗ trợ cho chương trình trình phát triển giảng viên và huấn luyện mô phỏng lâm sàng

Xem thêm...

ATCS nhận Giấy chứng nhận về Tiêu chuẩn cốt lõi - Giảng dạy từ Hiệp hội Mô phỏng Y khoa (SSH)

International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) 2019 diễn ra tại San Antonio, Hoa Kỳ

Xem thêm...

Chương trình phát triển Giảng viên tại ĐHYD TP. HCM

Chương trình phát triển Giảng viên tại ĐHYD TP. HCM

Xem thêm...

TTUHSC El Paso Partners with Vietnamese Medical Institutes

TTUHSC El Paso Partners with Vietnamese Medical Institutes

Xem thêm...

Lễ tốt nghiệp CEP1

Lễ tốt nghiệp CEP1

Xem thêm...

Vietnamese Faculty Conduct Medical Training at TTUHSC El Paso

Vietnamese Faculty Conduct Medical Training at TTUHSC El Paso

Xem thêm...

Chương trình phát triển Giảng viên tại ĐHYD TP. HCM

Danh sách các giảng viên mô phỏng tại ĐHYD TP. HCM

Xem thêm...

ATCS thực hiện phỏng vấn kiểm định theo tiêu chuẩn SSH

Trung tâm mô phỏng là một thành phần không thể thiếu của chương trình đổi mới giáo dục y khoa...

Xem thêm...